Algemene Voorwaarden HALO Netwerk activiteiten

1. Definities

1.1. “HALO netwerk”
1.2. “Members’ het lidmaatschap van een Klant aan een door HALO netwerk te organiseren serie van activiteiten (fysiek en digitaal). Aan het membership zijn bepaalde voorwaarden en gedragsregels verbonden, waaronder het registreren door de Klant en het betalen van een bijdrage.
1.3. “Events’ een door HALO netwerk te organiseren evenement (fysiek en digitaal, waaronder ook borrels, workshops, klankbord-sessies) waarop specifieke voorwaarden en gedragsregels van toepassing zijn.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en transacties tussen Halonetwerk.nl en de gebruiker, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1. HALO evenementen vinden meerdere keren per jaar plaats, op een wisselende avond in de week, op een besloten en wisselende locatie in een stad of regio
3.2. Er is geen teruggave mogelijk.

4. Diensten

4.1. Halonetwerk.nl organiseert meerdere evenementen per jaar, op een besloten en wisselende locatie in een stad of regio.

5. Betaling en Facturering

5.1. De tarieven en betalingsvoorwaarden voor de diensten van Halonetwerk.nl worden vermeld op de website en kunnen periodiek worden gewijzigd. Betalingen geschieden vooraf via een tikkie.
5.2. Betalingen dienen te geschieden binnen de vastgestelde termijn. Bij niet-tijdige betaling is Halonetwerk.nl gerechtigd om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen.

6. Privacy

6.1. Halonetwerk.nl zal persoonlijke gegevens van gebruikers verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid, dat beschikbaar is op de website.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Halonetwerk.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van haar diensten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

8. Wijzigingen en Beëindiging

8.1. Halonetwerk.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op de website geplaatst.
8.2. Zowel de gebruiker als Halonetwerk.nl kunnen de overeenkomst beëindigen conform de voorwaarden vermeld op de website.

9. Toepasselijk recht en Geschillen

9.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Algemene Voorwaarden HALO Netwerk lidmaatschap

1. Definities

1.1. “HALO netwerk”
1.2. “Members’ het lidmaatschap van een Klant aan een door HALO netwerk te organiseren serie van activiteiten (fysiek en digitaal). Aan het membership zijn bepaalde voorwaarden en gedragsregels verbonden, waaronder het registreren door de Klant en het betalen van een bijdrage.
1.3. “Events’ een door HALO netwerk te organiseren evenement (fysiek en digitaal, waaronder ook borrels, workshops, klankbord-sessies) waarop specifieke voorwaarden en gedragsregels van toepassing zijn.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en transacties tussen Halonetwerk.nl en de gebruiker, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1. Het lidmaatschap kost €100 per jaar incl. BTW. Hiervoor krijg je toegang tot alle netwerkavonden en de vele andere ledenvoordelen die je op de website kunt vinden.

3.2. Het lidmaatschap is gratis t/m 30 juni 2024.

4. Diensten

4.1. Halonetwerk.nl organiseert meerdere evenementen per jaar, op een besloten en wisselende locatie in een stad of regio.

5. Betaling en Facturering

5.1. De tarieven en betalingsvoorwaarden voor de diensten van Halonetwerk.nl worden vermeld op de website en kunnen periodiek worden gewijzigd. Betalingen geschieden vooraf via een tikkie.
5.2. Betalingen dienen te geschieden binnen de vastgestelde termijn. Bij niet-tijdige betaling is Halonetwerk.nl gerechtigd om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen.

6. Privacy

6.1. Halonetwerk.nl zal persoonlijke gegevens van gebruikers verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid, dat beschikbaar is op de website.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Halonetwerk.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van haar diensten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

8. Wijzigingen en Beëindiging

8.1. Halonetwerk.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op de website geplaatst.
8.2. Zowel de gebruiker als Halonetwerk.nl kunnen de overeenkomst beëindigen conform de voorwaarden vermeld op de website.

9. Toepasselijk recht en Geschillen

9.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter